Kathleen Heyndrikx

Psycholoog - Kathleen Heyndrikx


Als psychologe heb ik 15 jaar ervaring met psychotherapie (zowel psychisch als psychiatrisch lijden) binnen een algemeen ziekenhuis, mijn eigen praktijk, ouderenzorg en palliatieve zorg.


Wanneer negatieve gedachten, emoties en gebeurtenissen je lijken te overspoelen… Wanneer je steeds vastloopt op bepaalde zaken in je leven… Wanneer contacten niet (meer) lopen zoals jij dat zou willen… Wanneer je op zoek bent naar hoe je kan omgaan met zeer moeilijke omstandigheden… en dit je dagelijks leven verstoort en veel energie van je wegneemt dan kun je bij mij terecht.


Erkenningsnummer psychologencommissie 812108381


Ik werk met volgende klachten:

Emotionele problemen, identiteitsproblemen, angst, depressie, piekeren, suïcidegedachten.

Omgaan met ernstige ziekte (o.a. kanker), chronische pijn, naderend levenseinde, ouderdom, levensvragen, aanpassingsmoeilijkheden, verlies en rouw.
Zowel begeleiding van patiënten als familie en mantelzorgers.

Problemen in het omgaan met anderen, spanning en conflicten, hechtingsproblemen.

Verwerken van vroegere ervaringen die je leven nu nog beïnvloeden.

In alle vertrouwen je zorgen en verwarring kunnen delen, is een eerste stap die steun kan geven. Samen kijken we van daaruit verder wat er nodig is om weer beweging te krijgen in wat er vastloopt. Ik heb een brede ervaring met verschillende vormen van therapie. Ik volgde therapeutische vorming (3 jaar) binnen de psychodynamische therapie en specialiseerde me als onco-psychologe. Dit vulde ik gaandeweg aan met een stevige ervaring in diverse evidence-based technieken en andere therapeutische visies. Elke vorming en ervaring is voor mij belangrijk. Het geeft me telkens weer een andere invalshoek om te werken met wie er voor me zit, op maat. Zowel voor kortdurende als langdurende therapie kun je bij mij terecht. We zoeken de therapievorm die het meest past bij jou. Wanneer we beiden het gevoel hebben dat we een samenwerking kunnen aangaan, worden er volgende afspraken gemaakt.


De stap naar een psycholoog wordt vaker om verschillende redenen lang uitgesteld. Soms omdat men niet weet wat te verwachten. Soms omwille van bedenkingen bij jezelf of je omgeving. Belangrijk is dat je je goed voelt in het contact. Vanaf het eerste gesprek maken we hier tijd voor. We bespreken ook samen wat je verwachting is en op welke manier ik hierin ondersteuning kan geven.

Contacteer mij:


 0496/95.22.91 of vul het onderstaande formulier in.

 
 
 
 
psychologie